Patient Care

Oraltiimi stands for the individual and highest level of service and advice in all matters relating to your oral health.

We offer basic dental care as well as special dental care—our speciality is CEREC technology with Omnicam natural looking ceramic seats and dental crowns. Your mouth hygiene and health are taken care by our dental hygienists. In addition, you receive from us in our own x–ray facilities, as well as, if necessary, humane kevytnukutuksen controlled puudutuksen or fear in situations.

You need your mouth health is mainly due to our hearts.

Oraltiimissä saat yksilöllistä ja korkeatasoista palvelua sekä neuvontaa kaikissa suun terveyttä koskevissa asioissa. Tarjoamme perushammashoitoa sekä erikoishammashoitoa, erikoisuutenamme on CEREC Omnicam tekniikalla tehdyt luonnollisen näköiset keraamiset paikat ja kruunut. Suusi hygieniasta ja terveydestä huolehtivat suuhygienistimme. Lisäksi saat meiltä röntgenpalvelut sekä tarvittaessa kivuttoman tietokoneohjatun puudutuksen tai pelkotilanteissa kevytnukutuksen. Sinun suusi terveys on lähinnä sydäntämme.